Tegemoetkoming

Via de mutualiteit kan je een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van het speelplein.
Bezorg hiervoor een aanvraagformulier van jouw mutualiteit op de Speelmicroob of bij JC Moevement.