Tegemoetkoming

Via de mutualiteit kan je een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van het speelplein.
Bezorg hiervoor een aanvraagformulier van jouw mutualiteit bij JC Moevement.